Insekdoders

DiPel® DF

DiPel®DF is ‘n waterdispergeerbare korrel biologiese insekdoder vir die beheer van Lepidoptera larwes…
SIEN PRODUK

Florbac® WG

‘n Water dispergeerbare korrel. ‘n Biologiese insekdoder vir die van Lepidoptera larwes op aangedui…
SIEN PRODUK

Meothrin®

‘n Emulgeerbare insekdoderkonsentraat met nablywende kontak…

SIEN PRODUK

NEMESIS® 100 EC

‘n Emulgeerbare konsentraat maag- en kontak insekdoder met insekgroeiregulerende…

SIEN PRODUK

Nemesis®

‘n Emulgeerbare konsentraat maag- en kontak insekdoder met insekgroeiregulerende…

SIEN PRODUK

Samurai® 20 SC

‘n Sistemiese suspensie konsentraat insekdoder vir die beheer van plae in sitrus, druiwe, piesangs en makadamia’s soos aangedui….
SIEN PRODUK

Sumi-Alpha® 200 EC

‘n Emulgeerbare konsentraat kontakinsek-doder met nawerking vir die beheer van insekte in gewasse soos aangedui…

SIEN PRODUK

Sumi-Alpha® 200 EW

‘n Emulgeerbare konsentraat kontakinsek-doder met nawerking vir die beheer van insekte in gewasse soos aangedui…

SIEN PRODUK

Sumipleo®

‘n Emulgeerbare konsentraat kotak-en maag insekdoder vir die beheer van Lepidoptera larwes en blaarmyners in tamaties…

SIEN PRODUK

VectoBac® WG

‘n Water dispergeerbare korrel biologiese larfdoder vir die beheer van muskietlarwes en swammuggielarwes…

SIEN PRODUK

Amptelike Philagro Suid-Afrika produk en dienste mobiele toepassing.